Psycholoog Johan Op De Beeck

Klinisch psycholoog

Samenvatting:
Ik ben geregistreerd als psycholoog, een wettelijk erkende titel, gegeven op basis van een wetenschappelijk vorming in de psychologie en aanliggende wetenschappen.

Psychologie is een universitaire, wetenschappelijke, opleiding op masters niveau. Er zijn vier takken in de opleiding psychologie: arbeids- en organisatiepsychologie, schoolpsychologie, klinische psychologie en wetenschappelijke psychologie. "Psycholoog" is een wettelijk (1993) beschermde titel. Ik ben geregistreerd bij de psychologencommissie met het registratienummer 621106680. Psychologen verschillen van psychiaters. Psychiaters hebben geneeskunde gestudeerd en zich gespecialiseerd in de psychiatrie. Psychologen zijn doorgaans geen arts.

Ik ben opgeleid tot klinisch psycholoog wat inhoudt dat ik een grondige studie heb gehad omtrent de diverse aspecten van het psychische functioneren van mensen. Focus ligt hierbij op wat gezond functioneren is, wat gewone variaties zijn en waar je kan spreken van psychische beperkingen of ziektes. Sinds 2014 worden klinisch psychologen bij wet erkend als een gezondheidszorgberoep. Door middel van uitvoeringsbesluiten kan de huidige federale regering psychotherapie verricht door klinisch psychologen terugbetaalbaar maken en dit kan vanaf september 2016. In de opleiding tot klinisch psycholoog heb ik ook geleerd om wetenschappelijke artikelen te gebruiken, te beoordelen en zelf wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

Mijn eigen thesis, een beperkt wetenschappelijk onderzoek, ging over het onderzoeken van de waarderingen en belevingen van een groep mensen die samen leven. Wat zijn de mogelijkheden en moeilijkheden als je een groep mensen zowel individueel als gezamenlijk bevraagd rond hun samenleven? Als theoretisch kader gebruikte ik hierbij het sociale constructionisme.