Psycholoog Johan Op De Beeck

Situering

Sinds 1992 heb ik ervaring in de ambulante geestelijke gezondheidszorg in Antwerpen. Als psycholoog begeleid ik mensen met veel aandacht voor hun eigenheid en unieke kwaliteiten. Jouw persoonlijkheid, ervaring, ambitie en omgeving maken je tot wie je bent. Zowel je kwaliteiten, uitdagingen en beperkingen staan hiermee in verbinding.

Na een ruime ervaring in centra geestelijke gezondheidszorg werk ik, sinds juli 2010, als zelfstandig klinisch psycholoog in twee groepspraktijken waarin teamwerking, traumabehandeling (EMDR) en cultuursensitief werken belangrijk zijn: Agora te Antwerpen Noord en De Villegas te Berchem.

Mijn keuze voor het werken in deze groepspraktijken is er ťťn voor cliŽntvriendelijkheid, kwaliteit, vrijheid en energie. Om mensen echt psychotherapeutisch te kunnen helpen dien je te werken in een kleine organisatie. In deze groepspraktijken wordt Jij ontvangen in een kleine wachtzaal in een gezellig ingericht huis en met alle waarborgen voor je privacy.

In therapie gaan betekent een inspanning van jezelf en het overwinnen van wat schroom. Gelukkig kan ik vandaag efficiŽnte en no-nonsense methoden inzetten om jouw welzijn weer te versterken. Soms kan er snel naar beterschap komen, soms is nauwkeurig en geduldig luisteren erg belangrijk. Aangename veranderingen beginnen bij een fijn gesprek waar goed naar je geluisterd wordt. Sommige situaties zijn erg complex en vergen naast geduld en luisteren ook een gedegen kennis, onderscheidingsvermogen, empathie en doorzetting. Jij als cliŽnt staat steeds centraal, met jouw vragen, kwaliteiten, onzekerheden, uitdagingen, moeilijkheden, ambities, ...

Vanuit mijn ruime ervaring kan ik veel psychische, emotionele en relationele problematieken begeleiden.
Waar nodig, en steeds in overleg met jou, kan ik doorverwijzen naar een collega-expert.
Mijn eigen expertise betreft traumabehandeling (met EMDR), cultuursensiteve hulpverlening, stress en burn-out.
Daarnaast gaat deze website in op mijn missie en ruimer kader als klinisch psycholoog en als psychotherapeut. Gebruik de menu om al deze zaken te verkennen!


Essentie

Ik help mensen weer op weg naar geluk, voldoening en energie vanuit mijn aanvoelen van de eigenheid van mensen en rekening houdend met de algemene kennis vanuit o.a. de psychologie. Tesamen overwinnen we hindernissen.

Mensen zijn uniek en verschillen van elkaar. Iedereen heeft een eigen identiteit, deelt eigen waarden met anderen en heeft bepaalde vaardigheden en beperkingen. Ik hou van deze verschillen! Ik help je om je eigen handleiding te vinden! Of jouw handleiding in het omgaan met jouw omgeving! Mensen geven betekenis, voelen en handelen binnen een sociale en culturele omgeving. We geven in ons handelen vorm aan onze vaardigheden, waarden en identiteit. Hierbij ervaren we zowel aangename als onaangename gevoelens.

Leven en samenleven is doorgaans complex. Vaak zetten mensen patronen verder die op een bepaald moment in hun leven (gezin, organisatie, vereniging, ...) passend waren, maar die nu helemaal niet meer gepast zijn. In het aanpakken van jouw problemen kan je complexe hindernissen tegen komen. Ik help je om een overzicht te krijgen en bied je hierbij mijn deskundige hulp aan. We spreken elkaar in eenvoudige woorden zefs al gaat het over moeilijke zaken. Jouw eigen inzet en de steun vanwege je omgeving worden versterkt met inzichten en tips uit onze gesprekken.

Ik zie mijn taak als psycholoog en psychotherapeut in het bijstaan van mensen in de veranderingen die ze wensen en die haalbaar zijn. Ook het leren verdragen van beperkingen en het zoeken naar de juiste wegen rond de beperkingen heen (de compenserende vaardigheden), horen tot mijn job. Ik ervaar mijn cliŽnten als unieke wezens die betekenis geven aan hun unieke en sociale wereld. Ze zijn personen die hun waarden uitdragen. Mijn algemene kennis van de psyche, organisaties, culturen, religies e.d.m. ondersteunt me in het begrijpen, doorgronden en aanmoedigen. Het is mijn taak om cliŽnten te helpen om het verschil te maken zodat hun leven weer voedend, veerkrachtig, gelukkig, energiek, betekenisvol en voldoeninggevend wordt.


Psychische problemen

Dit zijn een aantal van de psychische problemen waarmee je bij Johan Op De Beeck terecht kan: (1) de invloed van trauma, (2) het gebied van stress, rouw en depressie, (3) communicatie en relationele moeilijkheden, (4) rekening houden met cultuur en geloof, (5) omgaan met ADHD. Ik geef een opsomming van enkele mogelijkheden, doch ook voor andere zaken kan je vaak bij me terecht.

Trauma

Trauma's van recente aard: er niet meer bovenop geraken terwijl je voordien goed functioneerde (bv. na een auto-ongeval).
Trauma's uit de jeugd of kindertijd. Weinig steunende omgeving of een moeilijke kindertijd.
Trauma's en verlies ten gevolge van oorlogssituaties en verdrukking. Cultuursensitieve hulpverlening voor getraumatiseerde vluchtelingen, indien nodig met een sociale tolk.

Op mijn website vind je meer uitleg over traumaverwerking en EMDR.

Burn-out, stress, rouw, depressie

Angst, stress, uitputting, burnout, moe van het zorgen
Depressie naar aanleiding van levensomstandigheden (en gebeurtenissen) of vanwege een erfelijke kwetsbaarheid.
Rouwverwerking na het verlies van een dierbare
Verwerking van verlies aan mogelijkheden (door een ongeval, ziekte, bedrijfsreorganisatie, ...)
Lees hier verder over burn out ...
Of bekijk 50 vragen relevant bij burn out ...

Communicatie en relaties

Relatieproblematiek. Communicatieproblemen, aanpassen aan nieuwe levensfasen, verder na scheiding, nieuw samengestelde gezinnen, ontrouw aan de gedeelde waarden binnen de relatie of het gezin.

Ik verstrek geen partnertherapie maar kan wel enkele goede partnertherapeuten aanbevelen.

Communicatiemoeilijkheden op het werk. Samenwerkingsproblemen. Doorbreken van pestgedrag. Omgaan met moeilijke mensen op het werk.

Cultuur sensitieve hulpverlening

Cultuur en migratie: omgaan met een verschil in cultuur in het gezin van herkomst, het thuisland, BelgiŽ. Hoe kan je je aanpassen en toch jezelf trouw blijven?
Verwerken van oorlogservaringen en ingrijpende ervaringen tijdens de vlucht naar een veiliger oord. Het omgaan met familie die nog in het oorlogsgebied verblijven.

Omgaan met verschillende vormen van sociale druk. Gepast omgaan met discriminatie.
Omgaan met culturele diversiteit op de werkvloer of in een multi-diverse grootstad.
Welke plaats geef je aan religie en levensbeschouwing en de bijhorende verwachtingen en rituelen bij overgangsmomenten?

Aandachtsstoornissen (ADHD)

Levenskwaliteit en werkvoldoening ondanks beperkingen door leerstoornissen of ADHD. Het compenseren van tekortkomingen door eigen sterke kanten. Het maken van aanpassingen aan de omgeving.
ADHD op het werk. Een ADHD-checklist kan afgenomen worden. Uitgebreide testing verricht ik niet.

Andere psychische, emotionele of sociale problemen

Bovenstaande lijst is geenszins volledig. Het geeft enig idee. Heb je vragen rond problemen die hier boven niet vermeld staan, contacteer me dan en ik geef je aan of ik dit wel of niet kan begeleiden of behandelen.


Sitemap