Psycholoog Johan Op De Beeck

Klinisch psycholoog

Ik ben geregistreerd als psycholoog, een wettelijk erkende titel, gegeven op basis van een wetenschappelijk vorming in de psychologie en aanliggende wetenschappen.

Psychologie is een universitaire, wetenschappelijke, opleiding op masters niveau. Er zijn vier takken in de opleiding psychologie: arbeids- en organisatiepsychologie, schoolpsychologie, klinische psychologie en wetenschappelijke psychologie. "Psycholoog" is een wettelijk (1993) beschermde titel. Ik ben geregistreerd bij de psychologencommissie met het registratienummer 621106680. Psychologen verschillen van psychiaters. Psychiaters hebben geneeskunde gestudeerd en zich gespecialiseerd in de psychiatrie. Psychologen zijn doorgaans geen arts.

Ik ben opgeleid tot klinisch psycholoog wat inhoudt dat ik een grondige studie heb gehad omtrent de diverse aspecten van het psychische functioneren van mensen. Focus ligt hierbij op wat gezond functioneren is, wat gewone variaties zijn en waar je kan spreken van psychische beperkingen of ziektes. De wet van 2014 en 2016 erkend klinisch psychologen als een gezondheidszorgberoep vanaf 1 september 2016. Door middel van uitvoeringsbesluiten dient er nog veel bepaald te worden en kan de huidige federale regering psychotherapie verricht door klinisch psychologen terugbetaalbaar maken. In de opleiding tot klinisch psycholoog heb ik geleerd om wetenschappelijke artikelen te gebruiken, te beoordelen en zelf wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

Mijn eigen thesis, een beperkt wetenschappelijk onderzoek, ging over het onderzoeken van de waarderingen en belevingen van een groep mensen die samen leven. Wat zijn de mogelijkheden en moeilijkheden als je een groep mensen zowel individueel als gezamenlijk bevraagd rond hun samenleven? Als theoretisch kader gebruikte ik hierbij het sociale constructionisme.


Psychotherapie

Als psychotherapeut ben ik opgeleid in de systeemtherapie. Om trauma’'s goed te kunnen behandelen en meer rekening te houden met het onbewuste heb ik me nadien bijgeschoold in traumapsychologie, EMDR en NLP. Gezien de uitgebreide vorming rond trauma die ik gevolgd heb, mag je me gerust traumapsycholoog noemen.

De opleiding tot psychotherapeut

is een drie of vierjarige deeltijdse opleiding voor psychologen, psychiaters en maatschappelijk werkenden die reeds een beroepspraktijk uitoefenen. Met een psychotherapieopleiding leer je op een systematische wijze hulp te verlenen bij het veranderingsproces en acceptatieproces van cliŽnten. Het is een praktijkopleiding. Er wordt specifieke theorie gegeven, maar de nadruk ligt op het inoefenen van methodieken, op het zelf ervaren van psychotherapie en op het bespreken met collega's van je werk met cliŽnten.

Er zijn vier hoofdstromen in de psychotherapie

namelijk gedragstherapie, systeemtherapie, ervaringsgerichte therapie en ten slotte psychoanalyse. Deze hoofdstromen hebben erg uiteenlopende visies op het menselijk functioneren en het verstrekken van psychotherapie. Momenteel is er een grote openheid tussen de verschillende stromingen en tracht men waardevolle inzichten en methodieken te lenen bij de buren om deze te integreren in de eigen aanpak.

Ikzelf ben opgeleid tot systeempsychotherapeut aan de Interactie Academie te Antwerpen.

Dit houdt in dat ik oog heb voor de ruimere sociale en culturele omgeving van cliŽnten om hun problemen en veranderingswensen te begrijpen en te begeleiden. Ik ga er niet vanuit dat ik het allemaal weet maar permiteer me de ruimte om in het bijzijn van de cliŽnt hardop te denken. Op deze wijze krijgen cliŽnten meer overzicht, begrip en mogelijkheden in hun levenssituatie. Mijn eindwerk voor deze opleiding betrof een getraumatiseerde cliŽnt die betrokken was bij een verkeersongeval.

Later ben ik getraind in EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Dit is een techniek die op een praktische en efficiŽnte wijze rekening houdt met de werking van het onbewuste. Met deze techniek wordt het eenvoudig om de invloed van trauma’s en angst achter te laten en weer vrij in het leven te staan. Deze traumabehandeling heb ik nog verder verdiept met een opleiding tot traumapsycholoog. Deze opleiding geeft bijkomende instrumenten voor behandeling van complexe trauma gerelateerde problematiek. EMDR is nuttig voor allerlei situaties waarbij het stress-systeem betrokken is.

Neuro Linguistisch Programeren (NLP)

is een model en een gereedschapskoffer die niet specifiek is voor psychotherapie.
NLP draagt bij aan een heldere communicatie met anderen en levert eenvoudige technieken voor het werken met het onbewuste. NLP kijkt naar experten in een bepaalde stiel of vaardigheid en ontleedt hun werk zodat je deze expertise of vaardigheid kan overdragen en zelf kan verwerven.

International Certificate Collaborative Practises

deze leergang aan de V.U.Brussel, in samenwerking met het Taos Instituut (USA), gaat in op samenwerking binnen de hulpverlening, het onderwijs, vorming, maatschappijopbouw en werksituaties. Met een erg diverse groep cursisten verdiepten we ons in bewustzijn en ontwikkeling van onszelf, de maatschappelijke organisaties waarin we actief zijn en de maatschappij als geheel. Het sociaal constructionisme is hierbij een ondersteunende visie en werkmodel. Allerlei vormen van reflecting teams werden methodisch ingezet.

Zoals je kan merken heb ik me geschoold in het werken met de ruimere systemen rondom mensen en met de systemen die innerlijk bijdragen aan het functioneren van een individu. Me voortdurend bijscholen maakt dat ik efficiŽnt, allert en creatief blijf voor mijn cliŽnten.